Quy định sử dụng dịch vụ

Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và thực hiện theo những quy định của chúng tôi để có một trải nghiệm tốt nhất.

1.1 Khách hàng cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, dữ liệu và nội dung cần thiết cho chúng tôi để tiến hành tư vấn, thiết kế, lắp đặt.
1.2 Khách hàng phối hợp chặt chẽ trong việc chỉnh sửa theo các bản yêu cầu chỉnh sửa tối ưu của chúng tôi đúng tiến độ.
1.3 Đảm bảo việc thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn trọng hợp đồng.
1.4 Đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung như đã thỏa thuận.
1.5 Khách hàng không ký kết hợp đồng với đơn vị khác trong thời gian hiệu lực của hợp đồng này.
1.6 Khách hàng phối hợp chặt chẽ trong việc chỉnh sửa theo các bản yêu cầu chỉnh sửa tối ưu của chúng tôi và đảm bảo xử lý các yêu cầu trên trong vòng không quá 05 ngày kể từ khi nhận được bản yêu cầu chỉnh sửa.
1.7 Khách hàng không tự ý thay đổi hệ thống dây dẫn, các thiết bị trong hệ thống điện năng lượng mặt trời, trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc email của người đầu mối thông tin của chúng tôi. Nếu Bên A vi phạm điều này, chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm với các cam kết của mình trong Hợp đồng. Nếu việc tự ý thay đổi một trong các yếu tố trên gây ra sự cố ảnh hướng đến quá trình thực hiện hợp đồng của chúng tôi thì khách hàng phải chịu mọi trách nhiệm và phải thanh toán cho tháng liền trước đó trong thời gian Bên B khắc phục sự cố do lỗi bên khách hàng.
1.8 Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng, nếu hệ thống của khách hàng bị các sự cố về lỗi lưới điện quốc gia, động đất gây hư hỏng hệ thống và các lỗi do con người gây hại mà không phải do lỗi của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không đảm bảo hệ thống sẽ hoạt động như mong muốn và không đền bù thời gian bảo hành của của hệ thống. Nếu do lỗi của chúng tôi thì chúng tôi sẽ chịu phạt theo đúng cam kết trong hợp đồng. Nếu do nguyên nhân Bất khả kháng thì chúng tôi không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, khi đó hai Bên sẽ cùng thỏa thuận về phương án giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi.
1.9 Khách hàng không vi phạm những điều khoản nghiêm trọng của EVN:

1.10 Khách hàng tuân theo những khuyến cáo cập nhật mới nhất do chúng tôi cung cấp nhằm đảm bảo kết quả tối ưu được tốt nhất.
1.11 Khách hàng xác nhận qua email về việc thực hiện đúng thời hạn yêu cầu như quy định hợp đồng này.

1.12. Trong thời gian làm thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời, chúng tôi có thể sẽ thay đổi kiến trúc ngoài của công trình, nhưng không làm trái với các quy định về xây dựng hiện hành
1.13. Chúng tôi cam kết thực hiện các thủ thuật giúp tối ưu hệ thống mà không vi phạm pháp luật.
1.14 Chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả trường hợp bị EVN ngừng mua điện:

1.15. Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin của khách hàng.
1.16. Hệ thống hỗ trợ, giải đáp, tư vấn kỹ thuật, công nghệ luôn phục vụ bên A miễn phí theo nhiều hình thức: giải đáp trực tiếp, qua internet, email hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại.